Thông báo tháng 3 năm 2019
22/04/2019 11:14 SA 138
Bữa cơm gia đình - giữ lửa hạnh phúc
07/07/2018 09:54 SA 745
bí kíp giữ lửa hạnh phúc gia đình
Thông tin tài chính năm 2017
05/06/2018 02:38 CH 634
Vụ đông xuân thắng lớn
28/05/2018 01:15 CH 624
Vụ đông xuân thắng lớn
Thông báo về việc thanh lý tài sản
28/05/2018 01:03 CH 997
Thông báo về việc thanh lý tài sản
Thông báo tuyển dụng tháng 4/2018
06/04/2018 10:13 SA 983
Thông báo tuyển dụng tháng 4/2018
HADICO và mục tiêu “nông nghiệp sạch”
03/03/2017 03:25 CH 1.113
HADICO đang khẳng định là lá cờ đầu của nông nghiệp của Thủ đô với mục tiêu xây dựng nền “nông nghiệp sạch”...

Video

  • Thực phẩm sạch lên ngôi
  • Rau sâu có phải rau sạch
  • Test

Hình ảnh hoạt động

Mạng xã hội