Tuyển dụng tháng 11/2021
22/11/2021 04:35 CH 9
Tuyển dụng tháng 10/2021
01/10/2021 02:08 CH 177
Tuyển dụng quý 3/2019
23/08/2019 05:03 CH 857
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 8,9 NĂM 2018
23/08/2018 08:29 SA 1.181
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Thông báo tuyển dụng tháng 4/2018
06/04/2018 10:13 SA 1.748
Thông báo tuyển dụng tháng 4/2018

Video

  • Thực phẩm sạch lên ngôi
  • Rau sâu có phải rau sạch
  • Test

Hình ảnh hoạt động

Mạng xã hội