Tuyển dụng quý 3/2019
23/08/2019 05:03 CH 517
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 8,9 NĂM 2018
23/08/2018 08:29 SA 859
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Thông báo tuyển dụng tháng 4/2018
06/04/2018 10:13 SA 1.448
Thông báo tuyển dụng tháng 4/2018

Video

  • Thực phẩm sạch lên ngôi
  • Rau sâu có phải rau sạch
  • Test

Hình ảnh hoạt động

Mạng xã hội