Thông báo năm 2021
05/05/2021 11:14 SA 603
HADICO và hành trình khẳng định thương hiệu
23/08/2018 08:54 SA 2.752
HADICO và hành trình khẳng định thương hiệu
5 NGUYÊN TẮC MUA ĐÚNG GẠO SẠCH, GẠO AN TOÀN 
23/07/2018 11:23 SA 2.635
5 NGUYÊN TẮC MUA ĐÚNG GẠO SẠCH, GẠO AN TOÀN 
6 cách phân biệt gạo thật- gạo giả ngoai thị trường
04/07/2018 03:32 CH 7.484
các cách phân biệt gạo thật- gạo giả ngoài thị trường
Giống lúa thơm HDT10 cho năng suất cao
28/06/2018 09:51 SA 2.509
Giống lúa thơm HDT10 cho năng suất cao
Quy trình sản xuất gạo sạch
28/06/2018 09:27 SA 4.832
Quy trình sản xuất gạo sạch- an toàn cho sức khỏe
Vụ đông xuân thắng lớn
28/05/2018 01:15 CH 1.425
Vụ đông xuân thắng lớn

Video

  • Thực phẩm sạch lên ngôi
  • Rau sâu có phải rau sạch
  • Test

Hình ảnh hoạt động

Mạng xã hội