Giới thiệu giống lúa thuần mới HDT10 tại Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh tại Hội nghị giới thiệu giống lúa thuần mới HDT10 tại Phú Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc:

 

 

Quay lại

Video

  • Thực phẩm sạch lên ngôi
  • Rau sâu có phải rau sạch
  • Test

Hình ảnh hoạt động

Mạng xã hội