Giới thiệu

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PTNN HÀ NỘI

Không ngừng hoàn thiện xứng đáng với tầm vóc Thủ đô

 

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội (HADICO) là Doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội, được sáp nhập từ nhiều đơn vị của ngành nông nghiệp Hà Nội và chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động ngày càng có hiệu quả, khẳng định hướng đi chiến lược của ngành nông nghiệp Thủ đô.

 

- Tên Công ty: Công ty TNHH một thành viên Đầu t­ư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội.

- Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Đầu tư­ và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội

- Tên tiếng Anh: Hanoi Agricultural Development and Investment Company., Ltd.

- Tên viết tắt tiếng Anh: HADICO

- Địa chỉ: Số 202 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ  Liêm, Hà Nội

- Mã số đăng ký kinh doanh: 0100103305

- Chủ tịch HĐTV: NGUYỄN TIẾN HƯNG

- Tổng giám đốc: LÊ VĂN TUẤN

- Website:  http://hadicogroup.com.vn - http://hadico.com.vn  -  http://hadicofoods.com 

- Email: hadicokd@gmail.com

- Điện thoại: (024) 37643447             - Fax: (024) 38370268

       

      Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, tiền thân được thành lập theo Quyết định số 682/QĐ-TC ngày 15/7/1975 của Uỷ ban Hành chính Thành phố Hà Nội về việc “Thành lập Trạm giống cây trồng Hà Nội”, ba năm sau, ngày 12/8/1978 Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 3403/TC-CQ về việc “Chuyển Trạm giống cây trồng thành Công ty giống cây trồng Hà Nội” trực thuộc Sở Nông nghiệp Hà Nội. Công ty được thành lập lại theo Quyết định số 2816 QĐ/UB ngày 14/11/1992 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.
      Năm 2004, thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TW của Trung ương Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về “tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, quy mô tổ chức công ty được mở rộng, được sáp nhập thêm các doanh nghiệp khác trong ngành nông nghiệp. 
      Ngày 05/7/2004, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 4135/QĐ-UB sáp nhập Công ty Vườn quả du lịch Từ Liêm vào Trung tâm kỹ thuật rau hoa quả Hà Nội.
      Ngày 28/9/2004, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 6270/QĐ-UB sáp nhập Trung tâm kỹ thuật rau hoa quả, Công ty Bắc Hà, Công ty Tam Thiên Mẫu vào Công ty Giống cây trồng Hà Nội.
      Ngày 29/07/2005, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 5453/QĐ-UB sáp nhập Công ty Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Trì vào Công ty Giống cây trồng Hà Nội.
      Công ty Vườn quả du lịch Từ Liêm, Trung tâm kỹ thuật rau hoa quả Hà Nội, Công ty Bắc Hà, Công ty Tam Thiên Mẫu, Công ty Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Trì là những đơn vị có bề dày truyền thống trong quá trình xây dựng và phát triển đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nông nghiệp Thủ đô.
      Ngày 23/11/2005, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 198/2005/QĐ-UB chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động Công ty giống cây trồng Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Giống cây trồng Hà Nội.
      Ngày 23/12/2005, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 8354/QĐ-UB đổi tên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Giống cây trồng Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội.
       Ngày 25/5/2009, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 2460/QĐ-UBND sáp nhập 03 Công ty: Công ty Dịch vụ và chế biến chè Lương Mỹ, Công ty Dịch vụ sản xuất Dứa Suối Hai, Công ty Dịch vụ và sản xuất nông lâm nghiệp Sông Đà vào Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội.
      Ngày 24/9/2009, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 4953/QĐ-UBND sáp nhập 04 đơn vị: Trung tâm Giống vật nuôi Hà Nội, Trại Giống cây trồng Xuân Mai, Trại Giống cây trồng Thường Tín và Trại Giống cây trồng Tích Giang thuộc Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội vào Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội.
      Ngày 27/8/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 4203/QĐ-UBND chuyển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
      Ngày 16/11/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 5700/QĐ-UBND chuyển giao quyền đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thủy từ Công ty TNHH nhà nước một thành viên Hồ Tây sang Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội.
Ngày 07/1/2011, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 70/QĐ-UBND chuyển giao Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông Lâm nghiệp Sóc Sơn về làm thành viên của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
      Công ty cũng được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép thành lập Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Kinh tế Hà Nội theo quyết định số 594/QĐ-LĐTBXH ngày 12/5/2010.
      Ngày 08/4/2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông Lâm nghiệp Sóc Sơn trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội thành đơn vị sự nghiệp công lập và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.
      Ngày 25/12/2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 7814/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển Nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2013-2015, hướng tới mục tiêu 2020.
      Ngày 31/12/2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 8055/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển Nông nghiệp Hà Nội.
     Ngày 23/7/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 3926/QĐ-UBND về việc chuyển Xí nghiệp Giống vật nuôi Hà Nội thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển Nông nghiệp Hà Nội thành Công ty cổ phần Giống vật nuôi Hà Nội.
      Ngày 23/7/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 3927/QĐ-UBND về việc chuyển Xí nghiệp Giống cây trồng Thường Tín thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển Nông nghiệp Hà Nội thành Công ty cổ phần Giống cây trồng Thủ Đô.
      Ngày 06/4/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 1437/QĐ-UBND về việc chuyển Xí nghiệp Kinh doanh gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển Nông nghiệp Hà Nội thành Công ty cổ phần.
      Ngày 27/05/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND thành phố về việc chuyển Xí nghiệp Kinh doanh gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển Nông nghiệp Hà Nội thành Công ty cổ phần.
      Ngày 15/4/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 1767/QĐ-UBND về việc chuyển Xí nghiệp Dịch vụ nông nghiệp thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển Nông nghiệp Hà Nội thành Công ty cổ phần Giống cây trồng và Vật tư nông nghiệp Hà Nội.
       Ngày 21/6/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng và Kinh doanh nhà thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển Nông nghiệp Hà Nội thành Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà.
       Sau khi kiện toàn đổi mới, công ty đã có những bước đột phá trong sản xuất kinh doanh và đạt tốc độ tăng trưởng khá về mọi mặt, đáng kể nhất là việc triển khai các dự án đầu tư nhằm tận dụng tiềm năng sẵn có nhanh chóng đưa quy mô và sức cạnh tranh của công ty tăng lên. Ngoài tiềm năng về vốn, tài sản và lao động, Công ty có lợi thế về các ngành nghề kinh doanh trong danh mục Nhà nước khuyến khích và được Thành phố chỉ đạo định hướng mũi nhọn trong triển khai thực hiện, đó là các lĩnh vực đầu tư phát triển nông nghiệp du lịch sinh thái, đầu tư xây dựng các dự án Sản xuất và cung cấp rau quả thực phẩm sạch, các dự án về Khoa học công nghệ nông nghiệp nhằm xác lập vị thế nông nghiệp Hà Nội là nông nghiệp công nghệ cao, là nơi tập trung trí tuệ và tinh hoa về công nghệ nông nghiệp chuyển giao cho các tỉnh thành địa phương khác, xây dựng nông nghiệp Hà Nội là nông nghiệp sinh thái, gắn nông nghiệp với dịch vụ.
      Song song với việc đầu tư đổi mới các quy trình công nghệ sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, Công ty vẫn không ngừng nghiên cứu những đề tài khoa học kỹ thuật mới. Công ty đã có những đề tài nghiên cứu được nghiệm thu đánh giá khá và xuất sắc. Các đề tài đều được ứng dụng vào sản xuất và đã đạt được nhiều thành tựu. Các sản phẩm do Công ty cung cấp được thị trường trong nước ưa chuộng, Công ty đang từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ ra nước ngoài nhằm xác lập một vị thế thương hiệu HADICO hùng mạnh.
      Với nhiều thành tựu và cống hiến có ý nghĩa thực tiễn to lớn, đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nghành nông nghiệp nói riêng, nước nhà nói chung Công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (1985), Huân chương lao động hạng Nhì (1996), Huân chương Lao động hạng Nhất (2005), Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen ( 2008), Cờ thi đua xuất sắc ( 2010), nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen nhiều năm liên tục.
      Sản phẩm của Công ty luôn nhận được sự tín nhiệm của người tiêu dùng, nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn là thương hiệu mạnh, Huy chương vàng Hội chợ nông nghiệp Quốc tế, Cúp vàng nông nghiệp 2006, 2007, 2008, 2009; Cúp vàng vì sự nghiệp xanh và phát triển bền vững 2007, 2008, 2009, giải “ Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu vàng” năm 2008,2009; Cúp vàng ISO năm 2008, 2009; Cúp Thăng Long 2009, 2010.

      Cùng với định hướng đa dạng hóa nghành nghề sản xuất kinh doanh Công ty HADICO đã, đang và sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và kinh doanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh, đổi mới theo mô hình phát triển bền vững, an toàn cho môi trường và con người. Hiện nay Công ty HADICO có 6 phòng chức năng, 14 chi nhánh đơn vị trực thuộc, 6 công ty con và 3 công ty liên kết cùng với đội ngũ người lao động có chất lượng cao, trình độ trên đại học và đại học chiếm tỷ trọng lớn. Đây chính là lợi thế hết sức to lớn để cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.  
      Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã có rất nhiều kinh nghiệm và bài học thực tiễn quý báu. Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ lãnh đạo Công ty luôn trăn trở tìm hướng đi mới phù hợp và có lợi nhất cho sự phát triển sản xuất và kinh doanh. Tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn luôn là đơn vị trong sạch vững mạnh. Công ty TNHH MTV Đầu tư và PTNN Hà Nội từng bước hoàn thiện và phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp của Thủ đô Hà Nội, vào công cuộc hiện đại hoá, công nghiệp hoá và hội nhập quốc tế của đất nước Việt Nam giàu đẹp.

 

Quay lại

Video

  • Thực phẩm sạch lên ngôi
  • Rau sâu có phải rau sạch
  • Test

Hình ảnh hoạt động

Mạng xã hội