THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
21/11/2023 03:03 CH 1.119
Tuyển dụng lao động tháng 5/2023
04/05/2023 09:35 SA 1.611
Thông báo Tuyển dụng tháng 10/2022
13/10/2022 03:25 CH 1.215
Tuyển dụng lao động quý 2/2022
31/03/2022 02:00 CH 1.439
Tuyển dụng lao động quý 2/2022
Tuyển dụng tháng 11/2021
22/11/2021 04:35 CH 1.450
Tuyển dụng tháng 10/2021
01/10/2021 02:08 CH 2.178
Thông báo tuyển dụng - tháng 4/2021
08/05/2021 10:45 SA 2.764
Tuyển dụng quý 3/2019
23/08/2019 05:03 CH 2.242
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 8,9 NĂM 2018
23/08/2018 08:29 SA 2.551
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Thông báo tuyển dụng tháng 4/2018
06/04/2018 10:13 SA 3.096
Thông báo tuyển dụng tháng 4/2018

Video

  • Thực phẩm sạch lên ngôi
  • Rau sâu có phải rau sạch
  • Test

Hình ảnh hoạt động

Mạng xã hội