Ngành nghề kinh doanh

Công ty HADICO hiện đang hoạt động với vốn điều lệ 760 tỷ đồng và các nghành kinh doanh sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Trồng cây hàng năm, cây lâu năm; nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, lâm nghiệp; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;
- Chăn nuôi hỗn hợp; khai thác, nuôi trồng thủy sản;
- Sản xuất, kinh doanh, chế biến: lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; 
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ khác thuộc lĩnh vực nông nghiệp;
- Đầu tư, tổ chức quản lý và kinh doanh khai thác chợ; kinh doanh bất động sản; khu du lịch sinh thái nông nghiệp;
- Kinh doanh nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống; kinh doanh máy móc, thiết bị và hàng hóa khác phục vụ nông nghiệp.

2. Ngành nghề kinh doanh ngoài lĩnh vực kinh doanh chính:
- Sản xuất, kinh doanh phân bón và hợp chất ni tơ, thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp;
- Đào tạo cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề; Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; dịch vụ lưu trú, ăn uống, kinh doanh đồ uống; 
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Tư vấn kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp; kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

 

Quay lại

Video

  • Thực phẩm sạch lên ngôi
  • Rau sâu có phải rau sạch
  • Test

Hình ảnh hoạt động

Mạng xã hội