Công ty Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội chuyển sang mô hình công ty mẹ - công ty con

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa có thông báo số 378/TTg-ĐMDN ngày 2/3/2010 đồng ý với đề nghị của UBND TP Hà Nội về chuyển đổi Công ty TNHH nhà nước một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO) sang tổ chức, quản lý theo hình thức công ty mẹ-công ty con.
 
Theo đó, Thủ tướng giao cho UBND TP Hà Nội chỉ đạo việc chuyển đổi này theo các quy định hiện hành và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 80/TTg-ĐMDN ngày 14/1/2010 về việc sáp nhập, chuyển đổi mô hình quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
 

Trước đó, ngày 12/2/2010, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 15/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo bổ sung về việc chuyển đổi tổ chức quản theo mô hình công ty mẹ-công ty con đối với HADICO. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Mạnh Hiển, Thành phố cũng chỉ đạo cổ phần hóa 5 đơn vị trực thuộc HADICO (trong đó vốn nhà nước chiếm trên 51%), gồm:

Công ty Giống cây trồng Hà Nội (hình thành trên cơ sở sáp nhập và sắp xếp các Xí nghiệp Giống cây trồng Yên Khê, Thường Tín và Xí nghiệp Giống cây trồng Hà Tây, vốn điều lệ dự kiến 11,8 tỷ đồng);

Công ty Kinh doanh gia súc gia cầm và chế biến thực phẩm Phúc Thọ (hình thành trên cơ sở Dự án giết mổ gia súc gia cầm Phúc Thọ, vốn điều lệ 150 tỷ đồng);

Công ty Kinh doanh gia súc gia cầm Thường Tín (hình thành từ Dự án giết mổ gia súc gia cầm Thường Tín, vốn điều lệ 150 tỷ đồng);

Công ty Chăn nuôi gia súc gia cầm (hình thành trên cơ sở Xí nghiệp Giống vật nuôi, vốn điều lệ 10 tỷ đồng).

Sau khi đề án được duyệt, UBND TP sẽ xem xét, điều chỉnh sắp xếp lại một số doanh nghiệp chuyển giao về HADICO, cụ thể:

Công ty cổ phần Hà Thủy, vốn điều lệ 4 tỷ đồng;

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Giống gia súc, vốn nhà nước 61 tỷ đồng.

Sau khi chuyển đổi tổ chức quản lý theo mô hình công ty mẹ-công ty con,HADICO giữ nguyên tên công ty mẹ là:
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội
(trụ sở chính tại 136 Hồ Tùng Mậu- Từ Liêm; vốn điều lệ dự kiến 197 tỷ đồng).

Ngoài Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, HADICO có 22 công ty con và 2 công ty liên kết là : Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh gia súc gia cầm và Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Linh Đàm. Tuy nhiên, đến nay, HADICO cũng mới triển khai việc sáp nhập được 7/15 đơn vị thuộc ngành theo chỉ đạo của UBND TP tại văn bản số 4073/UBND-NN ngày 15/12/2008 về việc sáp nhập các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành nông nghiệp thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.

Theo : Baomoi.com

Quay lại

Video

  • Thực phẩm sạch lên ngôi
  • Rau sâu có phải rau sạch
  • Test

Hình ảnh hoạt động

Mạng xã hội